Domů / Podmínky inzerce

Podmínky využívání služeb na www.triatlonbazar.cz

 1. Inzertní server www.triatlonbazar.cz dále jen triatlonbazar provozovaný fyzickou osobou Jakub Marek, IČO 66287286 dále jen Provozovatel.
 2. Triatlonbazar umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku spadající tématicky k tomuto bazaru soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatel má nárok na zadání 5 inzerátů ZDARMA. Uživatelé nesmí inzerovat přímo svoji podnikatelskou činnost s tím, že do nabídky uvedou logo firmy a odkaz na webové stránky – pro tyto účely Vám můžeme nabídnout prostory k bannerovým reklamám nebo reklamy Google Adwords.
 3. Na triatlonbazaru je zakázáno:
  • opakované inzerce stále stejného zboží
  • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku) – je třeba uvést důvod prodeje
  • nabízet napodobeniny, kopie a kradené zboží
  • minimálně jedna fotografie u inzerátu musí zobrazovat skutečný stav nabízeného zboží, nikoliv jen produktová fotografie od výrobce
  • je zakázáno do inzerátů uvádět tzv. katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží (tedy oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce – uvedení katalogových fotografií bez souhlasu výrobce je porušením autorských práv k těmto fotografiím. Dále je zakázáno do inzerátů uvádět jakékoli jiné fotografie, které nezobrazují konkrétní kus nabízeného zboží a jeho stav.
 4. Provozovatel má právo provést nezbytné změny v inzerátu nebo inzerát vůbec nezveřejnit, případně odstranit z nabídky, bude-li v rozporu podmínkami inzerce triatlonbazaru, s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.
 5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud by byl vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba.
 6. Inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců, poté bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
 7. Pokud bude chtít Uživatel inzerát vymazat dříve, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla.
 8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou kupující povinni řešit přímo s prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.
 9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby triatlonbazaru upravovat nebo inovovat.
 14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
 15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.